Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més que no està cursant estudis
Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Valor
De 16 a 24 anys 215,5
De 25 a 34 anys 726,3
De 35 a 44 anys 1.083,2
De 45 a 54 anys 1.076,3
De 55 anys i més 2.239,1
Total 5.340,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.