Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'anys d'estudi de la població de 16 anys i més
Sexe / Grups d'edat
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 9,8 10,4 10,1
De 25 a 44 anys 10,0 10,2 10,1
De 45 a 54 anys 8,1 7,1 7,6
De 55 anys i més 5,5 4,4 4,9
Total 8,3 7,8 8,0
Unitats: Anys d'estudi.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.