Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa que no està cursant estudis
Situació professional / Nivell de formació assolit (CCED-2000)
Catalunya. 4t trimestre del 2013
  An. i prim.   Secund.   Superior  
   Total
Assalariats 299,7 1.191,9 963,3 2.454,9
No assalariats 69,3 257,6 170,1 497,0
No classificables 114,9 241,1 79,9 435,8
Total 483,9 1.690,6 1.213,2 3.387,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.