Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Parentiu amb la persona principal / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
Persona principal 1.091,7 616,8 1.708,5
Cònjuges 356,5 693,2 1.049,7
Altres 333,7 270,3 604,0
Total 1.781,9 1.580,3 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles