Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sit. professional / Parentiu amb la pers. principal
Catalunya. 2018
  P. principal   P. no principal     Total
Assalariats 1.401,2 1.432,9 2.834,1
No assalariats 307,3 220,8 528,1
Total 1.708,5 1.653,6 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles