Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada amb nacionalitat espanyola
Grups d'edat
Catalunya. 2004
    Valor
De 16 a 24 anys 287,8
De 25 a 34 anys 871,5
De 35 a 44 anys 731,7
De 45 a 54 anys 590,3
De 55 anys i més 341,9
Total 2.823,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles