Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Sector d'activitat (CCAE-93) / Sexe
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Homes     Dones     Total
Agricultura 18,9 3,7 22,6
Indústria 475,7 177,3 653,0
Construcció 196,5 12,6 209,0
Serveis 579,4 700,3 1.279,8
Total 1.270,5 893,9 2.164,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles