Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'anys d'estudi de la població ocupada assalariada
Sexe / Tipus de contracte
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Homes     Dones     Total
Indefinit 9,7 10,5 10,0
Temporal 8,9 10,3 9,5
Total 9,5 10,5 9,9
Unitats: Anys d'estudi.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles