Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'anys d'estudi de la població ocupada assalariada
Tipus de contracte
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Valor
Indefinit 10,0
Temporal 9,5
Total 9,9
Unitats: Anys d'estudi.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles