Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores de la població ocupada que ha treballat
Situació professional
Catalunya. 2004
    Valor
Assalariats 36,9
No assalariats 42,0
Total 37,8
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles