Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores habituals pobl. ocupada en jornada completa
Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Valor
Homes 41,4
Dones 39,5
Total 40,6
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles