Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores de la pobl. ocupada assal. que ha treballat
Sexe / Tipus de contracte
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Indefinit 38,9 34,2 36,6
Temporal 35,8 27,4 31,6
Total 38,3 32,9 35,7
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles