Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Suma d'hores de la població ocupada assalariada
Tipus de contracte
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Indefinit 68.154,3
Temporal 13.848,4
Total 82.002,7
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles