Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Diverses taxes Catalunya. 2018
    Valor
Taxa d'activitat 61,3
Taxa d'ocupació 54,2
Taxa de salarització 84,3
Taxa d'atur 11,5
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Les dades de població desocupada i inactiva des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectades per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) Núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb les dels períodes anteriors.