Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 a 64 anys
Grups d'edat
Catalunya. 1999
    Valor
De 16 a 19 anys 322,2
De 20 a 24 anys 505,3
De 25 a 29 anys 520,3
De 30 a 34 anys 500,9
De 35 a 39 anys 472,6
De 40 a 44 anys 438,4
De 45 a 49 anys 406,9
De 50 a 54 anys 392,9
De 55 a 59 anys 325,3
De 60 a 64 anys 311,4
Total 4.196,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.