Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa de 16 a 64 anys
Cursa o no estudis
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
Cursa estudis 480,2
No cursa estudis 3.365,1
Total 3.845,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.