Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'anys de formació de la població ocupada assalariada
Tipus de contracte
Catalunya. 2019
    Valor
Indefinit 13,1
Temporal 12,6
Total 13,0
Unitats: Anys de formació.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles