Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada no agrària (CCAE-2009)
Tipus de contracte
Catalunya. 3r trimestre del 2020
    Valor
Indefinit 2.243,9
Temporal 536,7
Total 2.780,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles