Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa. Error

Heu sol·licitat el codi 5.2.10. Aquest codi és incorrecte. Els codis s'estructuren en tres nivells, separats per un punt:

  • capítol (un dígit),
  • agrupació (un dígit) i
  • posició (dos dígits)
Així, el codi 5.4.02 indica que la taula forma part del Capítol 5 (Resultats detallats. Població ocupada), quarta agrupació (classificació professional de la població ocupada), segona taula.

Si no coneixeu els codis de les taules, podeu consultar l'índex.

Taules disponibles