Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Sexe
Girona. 2018
    Valor
Homes 305,0
Dones 310,4
Total 615,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.