Skip to main content

016 — Activitats de suport a l'agricultura, ramaderia i preparació posterior a la collita

  Aquest grup comprèn:

  • Les activitats relacionades amb la producció agrícola i les similars a l'agricultura que no tenen com a finalitat la producció (en el sentit de collita dels productes agraris) i, dutes a terme per compte d'altri.

  Aquest grup comprèn també:

  • Les activitats posteriors a la collita per preparar els productes agraris per al mercat primari.

  Short tag proposal

  Serveis agricultura i ramaderia