Skip to main content

139 — Fabricació d'altres productes tèxtils

  Aquest grup comprèn:

  • La fabricació de productes obtinguts a partir de tèxtils com ara els articles confeccionats amb teixits, catifes i moquetes, cordes, cintes teixides, articles de passamaneria i altres.

  Aquest grup no comprèn:

  • La confecció de les peces de vestir (vegeu 14).

  Short tag proposal

  Fabricació altres productes tèxtils

  Correspondence with CNAE-2009 (es)
  Code Description
  139 Fabricación de otros productos textiles
  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  139 Manufacture of other textiles