Skip to main content

22 — Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques

  Aquesta divisió es caracteritza per les matèries primeres utilitzades en el procés de fabricació. Malgrat això, no tots els productes fabricats amb aquests materials es classifiquen en aquesta divisió.

  Short tag proposal

  Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques

  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  22 Manufacture of rubber and plastic products

  Heading of aggregated item Nivells tecnològics Eurostat to which it belongs

  11 Cautxú i matèries plàstiques, productes minerals no metàl·lics i metal·lúrgia