Skip to main content

264 — Fabricació de productes electrònics de consum

    Short tag proposal

    Fabricació productes electrònics de consum

    Correspondence with NACE-REV.2 (en)
    Code Description
    264 Manufacture of consumer electronics