Skip to main content

273 — Fabricació de cables i dispositius de cablatge

  Aquest grup comprèn:

  • La fabricació de dispositius de cablejat portador o no de corrent per a circuits elèctrics, independentment del material.
  • La fabricació de l'aïllament dels cables.
  • La fabricació dels cables de fibra òptica.

  Short tag proposal

  Fabricació cables i dispositius de cablatge

  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  273 Manufacture of wiring and wiring devices