Skip to main content

412 — Construcció d'edificis

  Aquest grup comprèn:

  • La construcció d'edificis residencials i no residencials complets, per compte propi per a la venda o per compte d'altri. Poden subcontractar-se parts del treball o fins i tot la seva totalitat.

  Aquest grup comprèn també:

  • La remodelació i renovació d'estructures residencials existents.
  • El muntatge in situ de construccions prefabricades.

  Aquest grup no comprèn:

  • Les activitats especialitzades de la construcció (vegeu 43), sempre que es realitzin com a part del procés de construcció.

  Short tag proposal

  Construcció edificis

  Correspondence with CNAE-2009 (es)
  Code Description
  412 Construcción de edificios