Skip to main content

493 — Altres tipus de transport terrestre de passatgers

  Aquest grup comprèn:

  • Les activitats de transport terrestre de passatgers, excepte el transport per ferrocarril.

  Aquest grup comprèn també:

  • L'explotació de funiculars, telefèrics i similars que formen part dels sistemes de trànsit urbà, suburbà o metropolità.

  Short tag proposal

  Altres tipus transport terrestre de passatgers

  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description Partitions
  602 Altres tipus de transport terrestre 2
  Correspondence with CNAE-2009 (es)
  Code Description
  493 Otro transporte terrestre de pasajeros
  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  493 Other passenger land transport