Skip to main content

504 — Transport de mercaderies per vies de navegació interiors

  Aquest grup comprèn:

  • El transport de mercaderies per vies de navegació interiors, realitzat per embarcacions no adequades per al transport marítim.

  Short tag proposal

  Transport mercaderies per vies navegació interiors

  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description Partitions
  612 Transport per vies de navegació interiors 2
  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  504 Inland freight water transport