Skip to main content

14113 — Extracció d'altres tipus de pedra

    Aquesta subclasse comprèn:

    • El pòrfir, basalt, gres i altres tipus de pedres de talla i construcció.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.