Skip to main content

142 — Extracció de sorres i argiles

  Short tag proposal

  Extracció de sorres i argiles

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description Partitions
  231 Extracció de materials de construcció 2
  Correspondence with IAE-96 (ca)
  Code Description Partitions
  1*231 Extracció de materials de construcció 2
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  142 Extracció de sorres i argiles

  Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

  02 Extracció de minerals no energètics