Skip to main content

156 — Fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis

  Short tag proposal

  Fabricació de prod. molineria, midons i amilacis

  Heading of aggregated item 3 nivells tecnològics to which it belongs

  19 Productes alimentaris

  Heading of aggregated item 4 nivells tecnològics to which it belongs

  21 Productes alimentaris, begudes i tabac

  Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

  08 Altres productes alimentaris i tabac