Skip to main content

1717 — Preparació i filatura d'altres fibres tèxtils

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics