Skip to main content

241 — Fabricació de productes químics bàsics

  Short tag proposal

  Fabricació de productes químics bàsics

  Heading of aggregated item 3 nivells tecnològics to which it belongs

  08 Productes químics, llevat productes farmacèutics

  Heading of aggregated item 4 nivells tecnològics to which it belongs

  08 Productes químics, llevat dels farmacèutics

  Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

  27 Productes químics bàsics