Skip to main content

29243 — Fabricació d'altres tipus de maquinària d'ús general per a la indústria

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació de màquines i aparells per a la filtració o la depuració de líquids.
  • La fabricació de màquines i aparells per projectar, dispersar o pulveritzar matèries líquides o en pols: la fabricació de pistoles de pulverització d'aerosol, extintors, màquines i aparells de raig de sorra, màquines i aparells per a rentatge per raig de vapor, etc.
  • La fabricació d'unitats de destil·lació i rectificació per a refineries de petroli, indústries químiques, indústries de begudes, etc.
  • La fabricació de generadors de gas.
  • La fabricació de calandres i altres laminadors distints dels de metalls, vidre o cautxú.
  • La fabricació de centrifugadores.
  • La fabricació de juntes d'estanquitat i d'altres juntes construïdes amb una combinació de materials o de capes d'aquest material.

  Aquesta subclasse comprèn també:

  • La fabricació de màquines expenedores automàtiques.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La fabricació de màquines i aparells de pulverització destinats a usos agrícoles (vegeu 29.321).
  • La fabricació de laminadores i màquines per laminar metalls, vidre i cautxú, i de cilindres per a aquests (vegeu 29.510, 29.562 i 29.564).
  • La fabricació de desnatadores (vegeu 29.530).
  • La fabricació de ventiladors domèstics (vegeu 29.710).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with IAE-96 (ca)
  Code Description Partitions
  1*3294 Construcció de maquinària per a la manipulació de fluids 4