Skip to main content

334 — Fabricació d'instruments d'òptica i d'equips fotogràfics

  Short tag proposal

  Fabricació instruments òptica i equips fotogràfics

  Heading of aggregated item 3 nivells tecnològics to which it belongs

  06 Instruments de precisió

  Heading of aggregated item 4 nivells tecnològics to which it belongs

  05 Equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió

  Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

  43 Instruments de medicina, de precisió i d'òptica