Skip to main content

36630 — Fabricació d'altres articles

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació de plomes i llapis de totes classes, siguin mecànics o no.
  • La fabricació de mines de llapis.
  • La fabricació de segells per datar o lacrar, numeradors, datadors, articles per a impressió manual, impremtetes i etiquetes per a gravat; cintes tintades per a màquines d'escriure i tampons impregnats.
  • La fabricació de cotxets per a nens.
  • La fabricació de paraigües, ombrel·les, bastons de passeig, bastons- seients, fuets, xurriaques, botons automàtics i similars, tanques de cremallera.
  • La fabricació d'encenedors i llumins.
  • La fabricació d'articles d'ús personal: la fabricació de pipes, pintes, passadors i articles similars, polvoritzador de tocador, perruques, barbes falses, celles falses, etc.
  • La fabricació de termos i resta de recipients isotèrmics.
  • La fabricació de cavallets, gronxadors, barraques de tir al blanc i altres atraccions de fira.
  • La fabricació de linòleum i recobriments durs no de plàstic per a terres.
  • La fabricació d'articles diversos:
   • Espelmes, ciris i articles similars.
   • Fruites i flors artificials.
   • Articles de broma.
   • Garbells de terres i garbells per a gra.
   • Maniquins per a modistes, etc.
  • Les activitats de taxidèrmia.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La fabricació de metxes d'encenedors (vegeu 17.543).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  36630 Fabricació d'altres articles