Skip to main content

4959 — Fabricació d'altres articles NCAA

  Fabricació d'articles no classificats en els subgrups anteriors del grup "Indústries manufactureres diverses" (495), com ara articles religiosos, articles de vori, ambre, os, corn, nacre, corall, etc., articles en cera, parafina, pastes d'emmotllar i similars; articles per a fumador; pantalles per a làmpades; estàtues, figurins, maniquins, etc., articles de luxe per a guarniment; tallers de taxidèrmia, naturalistes, de dissecar, preparacions anatòmiques i altres indústries manufactureres diverses no especificades anteriorment.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description Partitions
  36630 Fabricació d'altres articles 13
  Correspondence with NACE-70 (ca)
  Code Description
  4953 Indústries manufactureres NCAA
  Correspondence with CNAE-52 (ca)
  Code Description Partitions
  399 Indústries fabrils ncaa 10