Skip to main content

52450 — Comerç al detall d'electrodomèstics, aparells de ràdio, televisió i so

  Aquesta subclasse comprèn:

  • El comerç al detall d'electrodomèstics, incloses les màquines de cosir.
  • El comerç al detall d'aparells de ràdio i televisió i altres equips audiovisuals.
  • El comerç al detall de discs, discs compactes i cintes d'àudio i vídeo ( enregistrades i sense enregistrar).
  • El comerç al detall d'instruments de música i partitures musicals.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • El comerç al detall d'aparells domèstics no elèctrics (vegeu 52.440).
  • El lloguer de cintes de vídeo (vegeu 71.404).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.