Skip to main content

74302 — Altres assaigs i anàlisis tècnics

  Aquesta subclasse comprèn:

  • El mesurament de la puresa de l'aigua o aire, de la radioactivitat; l'anàlisi de la contaminació potencial per emissió de fums o aigües residuals, etc.
  • Les anàlisis en el camp de l'alimentació.
  • La realització de proves de resistència de materials i altres objectes.
  • El control tècnic de construcció.
  • L'homologació de vaixells, aeronaus, vehicles motoritzats, contenidors pressuritzats, plantes nuclears, etc.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description Partitions
  8430 Serveis tècnics (enginyeria, arquitectura, urbanisme, etc.) 6
  Correspondence with IAE-96 (ca)
  Code Description Partitions
  1*8439 Altres serveis tècnics NCAA 2
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  74302 Altres assaigs i anàlisis tècnics