Skip to main content

85311 — Acolliment de gent gran amb allotjament

    Aquesta subclasse comprèn:

    • Les residències per a persones grans.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.