Skip to main content

11 — Extracció de petroli brut i de gas natural; activitats dels serveis relacionats amb les explotacions petrolíferes i de gas, llevat de les activitats de prospecció

  Short tag proposal

  Extracció petroli brut,gas natural,llevat de prospecció

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description
  12 Extracció de petroli i gas natural
  Correspondence with IAE-96 (ca)
  Code Description Partitions
  1*12 Extracció de petroli i gas natural 4

  Heading of aggregated item 14 sectors industrials to which it belongs

  01 Indústries extractives, petroli i energia