Skip to main content

132 — Extracció de minerals metàl·lics no fèrrics, excepte els minerals d'urani i de tori