Skip to main content

10 — Extracció i aglomeració d'antracita, hulla, lignit i torba