Skip to main content

371 — Construcció de màquines i aparells per a la producció i utilització industrial de l'energia elèctrica

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

    Correspondence with CNAE-74 (ca)
    Code Description Partitions
    3420 Fabricació de material elèctric d'utilització i equipament 5