Skip to main content

112 — Extracció, preparació i aglomeració d'antracita

  Extracció, rentatge, trituració, garbellament, classificació, etc., d'antracita, i també la seva aglomeració (ovoides, briquetes i altres), sigui o no, en la boca d'una mina.

  S'hi inclou la prospecció, reconeixement i preparació de jaciments quan aquests serveis no siguin prestats mitjançant honoraris o per contracta.

  No s'hi inclou els serveis prestats mitjançant honoraris o per contracta de prospecció (843) o de preparació de jaciments (503).

  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description Partitions
  101 Extracció i aglomeració d'antracita i hulla 2
  Correspondence with NACE-70 (ca)
  Code Description
  111 Extracció i aglomeració d'hulla

  Heading of aggregated item 41 sectors industrials to which it belongs

  01 Carbó, petroli i gas