Skip to main content

123 — Extracció i depuració de gas natural

  Explotació de jaciments de gas natural i tota la resta d'activitats necessàries per posar el gas en condicions de comercialització, fins al punt d'expedició, des dels jaciments.

  S'hi inclou la producció in situ d'hidrocarburs líquids a partir del gas natural.

  No s'hi inclou l'explotació de gasoductes (724).

  Descendants
  Code Description
  1230 Extracció i depuració de gas natural
  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description Partitions
  111 Extracció de petroli brut i de gas natural 3
  Correspondence with NACE-70 (ca)
  Code Description
  132 Extracció i depuració de gas natural
  Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
  Code Description
  220 Producció de petroli i gas natural

  Heading of aggregated item 41 sectors industrials to which it belongs

  01 Carbó, petroli i gas