Skip to main content
Descendants
Code Description
130 Refinació de petroli

Short tag proposal

Refinació de petroli

Correspondence with NACE-70 (ca)
Code Description
14 Refinació de petroli
Correspondence with CNAE-52 (ca)
Code Description Partitions
32 Fabricació de productes derivats del petroli i del carbó 3

Heading of aggregated item 24 classes to which it belongs

03 Comb. sòlids, petroli, gas i minerals radioactius

Heading of aggregated item 16 sectors industrials to which it belongs

01 Energia