Skip to main content

35 — Fabricació de substàncies químiques i productes químics, derivats del petroli i del carbó, de cautxú i de matèries plàstiques