Skip to main content

11 — Extracció, preparació i aglomeració de combustibles sòlids. Coqueries

  Short tag proposal

  Combustibles sòlids. Coqueries

  Heading of aggregated item 24 classes to which it belongs

  03 Comb. sòlids, petroli, gas i minerals radioactius

  Heading of aggregated item 16 sectors industrials to which it belongs

  01 Energia