Skip to main content

23 — Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics. Torberes

  Short tag proposal

  Minerals no metàl·lics ni energètics. Torberes

  Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
  Code Description
  29 Extracció d'altres minerals

  Heading of aggregated item 24 classes to which it belongs

  05 Extracció i transformació de minerals

  Heading of aggregated item 16 sectors industrials to which it belongs

  04 Minerals i productes no metàl·lics